Retningslinjer for personvern

Personvern er viktig for Erlandsen Data Consulting (EDC), dersom du ønsker mer informasjon, har spørsmål vedrørende sletting eller korrigering av dine personlige data kan du kontakte EDC på e-post: info@erlandsendata.no.

Grunnleggende prinsipper

  • EDC vil kun spørre deg om personlig informasjon når dette er nødvendig for å levere tjenestene.
  • EDC vil kun lagre personlig informasjon om deg når dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene.
  • EDC vil ikke dele din personlige informasjon med andre bortsett fra når dette er påkrevet i henhold til lov eller for å beskytte firmaets rettigheter.
  • EDC vil ikke sende deg noen uønskede meldinger med reklame (spam).

Kort fortalt vil ikke EDC gjøre noen fantestreker med informasjon som du eventuelt legger igjen ved å besøke dette nettstedet.

Opphør av virksomheten

Hvis virksomheten opphører vil eventuelle overtakere kunne fortsette å benytte din personlige informasjon slik det er beskrevet i disse retningslinjene.

Endringer i retningslinjene for personvern

Eventuelle endringer til disse retningslinjene vil bli publisert på dette nettstedet. EDC forbeholder seg retten til å oppdatere eller endre retningslinjene for personvern når som helst og uten forvarsel. Enhver endring vil kun gjelde de personlige opplysningene som er samlet inn etter publiseringen.

Sist oppdatert: 22. september 2012.